Akira


※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

Director:Otomo Katsuhiro

Writer:Otomo Katsuhiro, Hashimoto Izo

Animation Director:Nakamura Takashi

Asst Animarion Director:Morimoto Koji

Art Director:Mizutani Toshiharu

Art:Ebisawa Kazuo, Ikehata Yuji, Oono Koji

Setting & Layout:Watabe Takashi, Tanaka Seibi

Color:Yamana Kimie, Ikeuchi Michiko, Tanaka Setsuko

Director of Photography:Misawa Shoji

Composer:Yamasiro Shoji

Animation Production: Tokyo Movie

Key Animators:

Fukushima Atsuko, Inoue Toshiyuki, Okubo Tomihiko, Kigami Masuji, Okiura Hiroyuki,

Sakamaki Sadahiko, Hirayama Satoru, Muta Seiji, Utsunomiya Satoru, Takeuchi Kazuyoshi,

Emura Toyoaki, Sudo Masatomo, Suzuki shinichi, Ueda Hitoshi, Tomita Kuni, Tomobuki Ayumi,

Sato Chi haru, Seo Yasuhiro, Tokiya Yasunori, Nimura Hideki, Kawasaki Hirotsugu,

Nabeshima Osamu, Tada Masaharu, Hashimoto Kouichi, Okano Hidehiko, Horiuchi Hideyuki,

Nagaoka Yasushi, Nakamori Fumi, Ohira Shinya, Kitakubo Hiroyuki, Urushibara Satoshi,

Yamauchi Hideko, Umetsu Yasuomi, Takahashi Akinobu, Terasawa Nobusuke, Hontani Toshiaki,

Ryuno Tatsuo, Masuo Shouichi, Obara Shuichi, Kanada Yoshinori, Kawaguchi Toshio,

Endo Masaaki, Matubara Kyouko, Otuka Shinji, Tanaka Tatsuyuki, Yaginuma kazuyoshi,

Kanai Jiro, Takagi Hiroyuki, Futaki Makiko, Hashimoto Shinji, Takasaka Kitaro,

Telecom Animation Film

 Maruyama Kouichi , Michihata yoshinobu, Ono masanori, Yazaki Kenji, Noguchi hiroaki,

Masuda Toshihiko, Yano Yuichiro, Kusumoto Yuko ,Aoyama Hiroyuki,

Takiguchi Seiichi, Suenaga Kouichi,  Washida Toshiyo, Tomizawa Keiko

 

ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。